Vitajte na mojej osobnej web stránke !

 

Takmer každý deň sa vám prihováram prostredníctvom rádia a televízie. Občas aj na besedách o počasí, telefonicky alebo smskami.

Veľmi často pozorujem, že náš kontakt treba stále zlepšovať. K tomu by mala poslúžiť aj moja web stránka.  

Ponúkam teda nadviazať kontakt, seriózny dialóg, bavme sa o počasí.