2011 07 v Tureckej s Petrom J. Topoľským

2011 07 v Tureckej s Petrom J. Topoľským